tisdag 28 februari 2012

INSPIRATIONEN FINNS PÅ NÄRA HÅLL

Idag har jag haft anledning att besöka Fagottens förskola i Öjebyn. Det var som att få en energispruta. Besök gärna deras blogg på


De tar även emot studiebesök för en billig peng.

Fagotten är med i Cmits Lekmit-projekt tillsammans med Hemmingsmarks förskola. Bloggen för det projektet hittar ni på


 /Martina L

tisdag 21 februari 2012

UTBILDNING FÖR SMÅ BARN

Läser, möter, observerar, tänker. Läser, möter, observerar, tänker....
Hur ska en utbildningslokal för 1-åringar se ut för att skapa mening och hålla hög kvalitet?

/Martina L

onsdag 8 februari 2012

HILLEVI HAR GJORT DET IGEN!

Vaddå?
Jo, skrivit en bok som hjälper oss i förskolan att sätta ord på det vi håller på med.
Jag har beställt den idag och kommer att springa till brevlådan varje dag :-)


Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik


"Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektsskapande i förskolan och skolan. Ting och material är inte passiva instrument eller verktyg som vi använder, utan aktiva medaktörer som samarbetar och samhandlar med oss. Det vi betecknar som lärande är ett resultat av ett sådant samhandlande där en rad aktiva agenter är involverade.

Boken handlar om sökandet efter ett språk som lärare, förskollärare, pedagoger och utbildningsforskare behöver för att kunna beskriva och tala om något bortom det språk som är baserat på den binära uppdelningen där teori ses som separerat och avskilt från praktik. I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever.


Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar.

Boken är viktig för kurser i lärarutbildningen där relationerna mellan teori och praktik diskuteras, men också för pedagoger, förskollärare och lärare i förskolor och skolor som vill utmana invanda tanke- och handlingsmönster."

/Martina L