onsdag 20 februari 2013

DET HÄR MED DEMOKRATI I FÖRSKOLAN

Förskolan har, tillsammans med skolan, ett viktigt uppdrag när det gäller att värna om det demokratiska samhällets fortlevnad. Vi ska lägga grunden för att individer ska utveckla demokratisk kompetens. Skolverket har gett ut ett stödmaterial som riktar sig till både förskola och skola. Det har vidgat min förståelse av innebörden i uppdraget.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FResultSet%3Fupp%3D0%26w%3DNATIVE%2528%2527multi%2Bph%2Bwords%2B%2527%2527f%25F6rskolans%2Boch%2Bskolans%2Bv%25E4rdegrund%2527%2527%2527%2529%26order%3Dnative%2528%2527dateweb%252FDescend%2527%2529

Jag inte bara tror, utan anser mig veta att det är nödvändigt att vi inom förskolan utvecklar en kultur där vi problematiserar ord som bara finns där; hur vi förstår dem och vad de innebär för vår pedagogiska praktik. "Demokrati" är sådant där ord som oftast bara finns där, som vi tar förgivet att vi alla förstår och tänker lika kring. Men tänk om det råder en tyst överenskommelse om att "demokrati" är när varje individ får bestämma själv vad den vill göra under så stor del av dagen som möjligt. Vad får det för konsekvenser - nu...och i framtiden?

Hur arbetar ni med demokrati i er verksamhet? Skriv och berätta. Det kanske kan bli ett inlägg som kan inspierara andra :-)

/Martina L

tisdag 5 februari 2013

SKAPANDETS KRAFT

Teorier i all ära. De behövs för att vi bättre ska förstå hur saker och ting är beskaffade. Men vi får inte glömma skapandets kraft i lärandeprocesserna. Om teorierna är "torrvaran" så är det skapandet som gör att det börjar slå gnistor. I skapandet sätter vi och barnen ord på våra tankar och vår kunskap och när vi sätter ord på vår kunskap, breder den ut sig, möter andras tankar och kunskaper. Då uppstår nytt lärande igen och igen och igen och...

Bilden nedan hittade jag på Facebook på morgonen. Den är från Ekuddens förskola i Uppsala. Den synliggör vad jag menar med skapandets kraft. Men glöm inte; det är vi pedagoger som skapar förutsättningar för att sådant här ska hända. Det är vi som iordningsställer våra miljöer och organiserar för att lärande möten ska kunna ske. Det är också det vi ska bedöma i vårt systematiska kvalitetsarbete - hur bra vi är på att skapa goda förutsättningar för lärande. Om det ska jag föreläsa imorgon, då ca 100 pedagoger och chefer från förskolor i Norrbotten samlas för att delta i Skolverkets implementeringssatsning.

Bild: Idag hamnade Kubasanden på ljusbordet. Gissa vad det blev? Galaxer såklart! 
Man kan göra en egen galax eller låta sitt finger följa spåret av någon annans galax.

Vi gillar vårt ljusbord!

"Idag hamnade Kubasanden på ljusbordet. Gissa vad det blev? Galaxer såklart!
Man kan göra en egen galax eller låta sitt finger följa spåret av någon annans galax.

Vi gillar vårt ljusbord!"


(Källa: Ekuddens förskolas Facebook-sida.)