måndag 22 juli 2013

KUNSKAPER OCH VÄRDEN, VÄRDEN OCH KUNSKAPER

Sommartid är semestertid för de flesta av oss. En tid då vi får möjlighet till återhämtning o vila och mer tid tillsammans med sin familj. Mer tid att få göra som man vill.
Med tre ganska stora barn i huset blir konkurrensen mellan individens rättigheter och de familjära plikterna väldigt påtaglig. Jag vill inte påstå att det bara är barnen som står för detta. Det är lika mycket jag själva som vill kunna utnyttja min lediga tid till det jag vill. Idag när jag vaknade hann jag tänka: "Vad vill jag göra idag?". Men innan idéerna började komma tog jag fast min tanke och gjorde om den till: "Härligt med en dag till tillsammans. Få se vad vi gör av den."
 
Idag tenderar kunskapsdebatten, med sin individfokusering, att få ta ett utrymme som inte ger så mycket plats över åt andra delar av vårt uppdrag.
Vi som arbetar i förskola och skola måste värna vårt demokratiska uppdrag. Den utgör en betydande del av vår gemensamma värdegrund.
Att få uppleva glädjen och välbefinnandet i:
att inte värna sina individuella rättigheter främst för sitt eget bästa,
att få var med och påverka för att utveckla ett större sammanhang än sitt eget liv,
att inse att någon annans aspekt eller idé faktiskt var viktigare eller bättre än min så därför gjorde det inget att jag inte fick min vilja igenom,
att tillsammans kan vi göra livet bättre för fler än oss själva,
 
det är kunskap för livet, kunskap som lyfter ett samhälle och inte enbart den enskilde.
 
Vi som arbetar i förskola och skola får aldrig glömma att just förskolan och skolan är barnets/elevens plats i samhället. Det vi lägger till familjens uppdrag är inte bara mer och ny kunskap utan också samhällsperspektivet. Jag sitter just och fördjupar mig i Skollagen igen, inför höstens föreläsningar. I lagens första kapitel, fjärde paragrafen, står det:
 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
 
Låt oss hjälpa åt att se till att dessa två inte utesluter varandra, utan kan fungera sida vid sida.
 
 
Läs gärna boken "Förskolans och skolans värdegrund och uppdrag" ´som finns att ladda ner eller beställa på Skolverkets hemsida.
 
/Martina L
 


tisdag 16 juli 2013

IPADs I FÖRSKOLAN - Såhär har vi börjat hos oss

Åtta grader o ösregn mitt i juli...då passar det bra att jobba lite mitt i semestern :)
Mina inlägg utgår ofta från teoretiska perspektiv och problematisering av olika områden inom förskolan. Den här gången tänker jag vara lite mer konkret och berätta om hur vi tänkt och gjort när det gäller att introducera Ipads, eller lärplattor som vi föredrar att kalla dem (för att undvika produktplacering), i våra förskolor.

Bruket av lärplattor i våra förskolor föddes egentligen ur tre frågor som vi ställde oss: Hur minimerar vi tidsåtgången när vi ska dokumentera lärandeprocesserna på förskolan? Hur gör vi barnen mer delaktiga i dokumentaterandet? Hur ökar vi barnens inflytande över vad som dokumenteras? Lärplattans främsta syfte i den här inledande fasen är alltså att vara ett dokumentationsverktyg byggt på våra antaganden om att den sparar tid och är användarvänlig för de flesta av barnen och pedagogerna. Ett hinder som vi sett är att flera av pedagogerna är obekanta med lärplattan. Därför har de fått ägna en termin åt att lära sig använda den själva. Nu i juni fick de använda den till att dokumentera en del av vår gemensamma planeringsdag med hjälp av appenJag ljuger inte om jag säger att flera av pedagogerna som aldrig rört en lärplatta var uppspelta som små barn på julafton efteråt, när de såg vad de klarat av att göra och ännu fler har nu laddat hem appen till sin privata mobiltelefon. Vill ni veta mer om upplägget på workshopen vi hade så kan ni gå in på min hemsida www.martinalundstrom.se. Där kan ni beställa en beskrivning av hur man på ett enkelt sätt gör detta på sin egen arbetsplats. Tidsåtgången är minimal. Man behöver eg bara ha en timme på sig beroende på hur många pedagoger man är per platta.

Vårt fokus nu är alltså på att, tillsammans med barnen, undersöka olika dokumentationsappar och vad dessa kan göra för tillägg i vårt kvalitetsarbete. Via det utökade kollegiet på Twitter har jag fått flera tips på appar som vi kommer att testa. Funkar de bra för att uppfylla våra syften så kommer jag att berätta mer om dem här.

/Martina L

tisdag 2 juli 2013

FÖRSKOLA + SKOLA = SANT

Vi befinner oss mitt i Almedalsveckan 2013. Jag är inte på plats men följer det som sker där via massmedia, Twitter och enstaka bloggar. Det är valår i år, vilket alltid ger lite extra skärpa hos såväl politiker som journalister. I utbildnings-Sverige har en "gräsrotsrörelse" kallad Skolvåren börjat sätta de akademiska systemet i gungning. Tack vare stöd från människor som vill se en förändring finns Skolvåren med på årets Almedalsvecka.

Även jag känner mig som en skolvårare och under juni månad publicerades min bloggtext om kunskapssyn på Skolvårens hemsida. Min förhoppning är att man i framtidens skola ska vara genuint nyfiken på och utgå ifrån de kunskaper och erfarenheter som barnen har med sig från sina år i förskolan. Först då får förskolan den status i utbildningssystemet som den förtjänar. Om du känner till något sammanhang där detta fungerar väl redan idag, så får du gärna tipsa mig om det.

/Martina L