lördag 30 november 2013

DELTAGARNA I #STAFETTJULKALENDERN 2013

1/12  @MartinaL71 "Deconstructing Early Childhood Education" G S Canella (Peter Lange Publ, 2002)
2/12  @Thompotti "Sagan om den lilla farbrorn" B Lindgren (2010)
3/12  @Makkeberg "Teaching Digital Natives: Partnering for Real Lerning" Marc Prensky (2010)
                                                          http://digitalistan.wordpress.com/2013/12/03/lucka-3/
4/12  @Ateljeristan "Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande" E Nordin-Hultman (2004)
                                                 https://ateljeristansmummel.wordpress.com/2013/12/03/dilemmat-med-lucka-nr-fyra/
5/12  @LTLinder "Att göra lärandet synligt: barns lärande - indivduellt och i grupp" Project Zero  (2006)
                                 http://www.pedagogikframtid.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-2013-lucka-nr-5-att.html?m=1
6/12  @EkbergM "Tänd dina stjärneögon: Vad barn har lärt mig" Lou Rossling (2009)
                                                   http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-6-av.html
7/12  @bmstegeryd "Social och emotionell träning för alla barn" Maria-Pia Gottberg (2009)
                                                           http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-7-av.html
8/12  @MathiasKoeppen "Arbetsinriktning för Reggio Emilias kommunala förskolor"
                                                                         http://lilltrollsfar.blogspot.se/2013/12/lucka-8_8.html
9/12  @verarolo "Lyssnandets pedagogik" Ann Åberg o Hillevi Lenz Taguchi (2005)
10/12 @idaalnervik "Vad berättas om mig - barns rättigheter och möjligheter till    
                                                           inflytande i förskolans dokumentation" Bente Svenning (2011)
11/12 @asaimunka "Glasfåglar i molnen" Birgitta Kennedy
12/12 @skrattgnutten "Att arbeta med portfolio - teori, förhållningssätt och praktik" Roger o Birgitta  
                                                                 Ellmin (2003)
                            http://kajsamarias.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalender-lucka-12.html?spref=tw
13/12 @Flobytjej "Lärande, skola, bildning - grundbok för lärare" Lundgren, Säljö, Liberg (red) (2012)
                                            http://forskoleliv.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-13.html?
                                            utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
14/12 @annklarsson "Om du inte rör mig så dör jag" Ylva Ellnerby (1994)
                                                             http://annkronberglarsson.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-14.html
15/12 @LWigerdal "Varför pedagogisk dokumentation?" Hillevi Lenz Taguchi (1997)
                                                         http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-15-av.html
16/12 @KessonJenny "Mångfald och medkänsla i förskolan" Annie Norell Beach (1995)
                                                                http://snurrornaihuvudet.wordpress.com/2013/12/15/lucka-16-stafettjulkalendern/
17/12 @tim_sweden "Montessori i hemmet - förskoleåldern" Elizabeth G Hainstock (1998)
                                                              http://tm78.blogspot.se/2013/12/lucka-17-montessori-i-hemmet.html
18/12 @Skaparn "Lära av sagan" Ingrid Pramling Samuelsson m fl (1993)
                                                  http://thoughtlessties.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-18.html
19/12 @UllaKarinL "Lyssnandets pedagogik" Ann Åberg o Hillevi Lenz Taguchi (2005)
                                                            http://lekmit.wordpress.com/2013/12/19/staffettjulkalender-lucka-19/
20/12 @StigsdotterAnna "Att välja glädje" Kay Pollak (2007)
                                                http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-20-av.html?spref
21/12 @kostassistenten "Kökshjältarna" Karolina Sparring o Jens Linder (2012)
                                                         http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-21-av.html
22/12 @kossan62  "Andras ungar" m fl Torey Hayden
                                                     http://martinasmotesplats.blogspot.se/2013/12/stafettjulkalendern-lucka-nr-22-av.html
23/12 @CamSved "Möten för lärande" Skolverket 11:1249 (2011)
                                                      http://fangalyckan2.blogspot.se/2013/12/lucka-23-staffetjulkaledern-pa-twitter.html
24/12 @Thompotti "Glasfåglar i molnen" Birgitta Kennedy (1999, 2003)
                                                     http://thompotti.wordpress.com/
     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar