onsdag 22 januari 2014

REFLEKTION - MOTORN I KVALITETSARBETET

I vårt förskoleområde håller vi på att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete med pedagogisk dokumentation som grund. Det innebär att den kollegiala reflektionen är central för att verksamheten ska utvecklas. När jag kom till organisationen, för ca ett år sedan, svarade de flesta pedagoger att man reflekterade med någon kollega regelbundet men i princip ingen av dem skrev ner sin reflektion. Det fanns alltså ingen dokumentation som visade på vilket sätt reflektionen förde utvecklingen framåt. Reflektion är ett välanvänt begrepp, på gott och ont. För mig har det varit viktigt att dels ge den reflektion som äger rum i organisationen stöd och riktning, dels se till att den synliggörs d v s dokumenteras.

Att få ihop systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation kan vara en utmaning. Det ena kan tolkas representera någon form av ordning och reda. Det andra representerar lite mer rhizomatiskt tänkande där lärandeprocesser inte äger rum linjärt utan i de möten som sker. Jag har sett det som en utmaning att förena dessa två och vi tycker oss vara på god väg att hitta en form för detta. Utgångspunkten är det ramverk som jag har byggt upp, i viss samverkan med andra naturligtvis och i en process som pågått i drygt två år. Ramverket illustreras i bilden nedan där varje färgat fält representerar ett led i det systematiska kvalitetsarbetet men navet är det som sker i mitten, i de gröna fälten.
De gröna fälten symboliserar det arbete som bedrivs dagligen ute på förskoleavdelningarna där planering/genomförande växelverkan och reflektionen (det gröna fältet i mitten) utgör "kittet" mellan dem. Medans ramverket som helhet försöker stödja någon form av ordning och reda så finns det i det gröna navet utrymme för rhizomatiska processer. 

För att kunna reflektera behövs någon att reflektera tillsammans med, pedagog och/eller barn. Hos oss äger reflektionen rum ute på avdelningarna, i barngrupp och vid s k PUT-tid (pedagogisk utvecklingstid som ersatt bl a det som tidigare kallats "planeringstid"). Reflektionen äger även rum i nätverk med pedagoger från andra avdelningar. Reflektionen dokumenteras i dokument där man förutom själva reflektionen skrivit ner syfte, vilka som deltog, vad som hände och hur man väljer att gå vidare. 
För att reflektionstiden verkligen ska användas till reflektion, d v s att man tittar bakåt för att ta sig framåt, så använder vi en R-figur, hämtad ur "Teaching and Learning through Reflective Practice" av professor Tony Ghaye. Figuren bygger på "uppskattningens kraft", skulle man kunna sammanfatta det med, d v s att man uppmärksammar det man ser som positivt och framgångsrikt i kollegans arbete.
                                           

Reflektionen sker i fyra steg:
1. Uppskattning
2. Föreställning om hur man skulle kunna gå vidare (brainstorm där man försöker tänka utanför "boxen")
3. Urval från steg 2 för att designa och konkretisera vägar vidare.
4. Genomförande av det man valt under steg 4.

/Martina L1 kommentar:

  1. Hej, Jag heter Kerstin Riedel och utbildade mig till förskollärare på 1970-talet. 1987 startade jag ett läromedelsföretag under mottot ”Hitta ÄVENTYRET i naturen utanför husknuten bland djuren och växterna”. Jag knöt också till kulturen och gammal folktro. Skrev egna läromedel på en skrivmaskin med hårt anslag och försökte rita egna bilder till. Lät sedan trycka mina original. Ställde ut på barnomsorgs- och skolmässor och höll mycket fortbildning över landet under 1990-2006. Gjorde min första webbsida 1996 och har legat med www.naturspanarna.se på nätet sedan början av 2000-talet.
    Idag arbetar man på ett annorlunda sätt ute på förskolorna och jag försöker genom ett samarbete med Ekuddens förskola, Bubblan i Uppsala att komma på hur de dokumenterar och följer upp. Du kan hitta dom på Facebook! På min sida ”Vad händer just nu i naturen?” (Facebook) försöker jag inspirera andra förskolor och skolor. Jag tror ju på att man lär genom att uppleva! ”Det du har sett med dina ögon och gjort med dina händer, glömmer du aldrig!” Intressant det du skriver om ”Reflektion” i 4 punkter. Jag skriver gärna ner vad som hände när vi var i skogen och mätte granar med Ekuddens förskola, om du är intresserad! Hör av dig!

    SvaraRadera